ظرافت و قدرت رنگ سیاه در طراحی وب سایت “پیدا کردن یک گربه ی سیاه در اتاق تاریک مشکل است ، مخصوصا زمانی که چیزی آنجا نباشد ” در واقع سیاه خالص ، یک رنگ نیست .فقدان کامل رنگ است ، تاریکی هیچ است ” سیاه چاله ” است . بنابراین هیچ چیزی برای ما در تاریکی کامل قابل درک نیست. ضمنا ، از نظر نجومی “سیاه چاله” در فرضیه […]

ادامه مطلب

شیوه طراحی وب سایت شما چقدر علمی است ؟  با دانستن اطلاعاتی درباره چگونگی نگاه کردن مردم به وب سایت ، طراحان می توانند تصمیمات دقیق تر و آگاهانه تری در رابطه با عناصر ، اندازه ها ، رنگ ها و جلوه ی کلی سایت بگیرند و این گونه می توان مدت زمان ماندگاری کاربر در وب سایت را افزایش داد . Eye Tracking چیست ؟ Eye Tracking مشخص می کند که […]

ادامه مطلب